...
BMR prod

 

I Alvestabutiken har vi ströpellets, torvströ och kutterspån från välkända BMR Produkter AB.

Kontakta oss för aktuella priser. 
Vi kan ombesörja transport mot kostnad.
Vi har även släp till låns om man vill köra hem själv. Vill ni låna släp, kontakta oss innan för att säkerhetsställa att släpet är inne, eller ev. boka upp det.  

 

Kontaktperson:

 

Johan Eliasson

johan@klondyke.com

070 453 20 40

Videgatan 1 – Alvesta

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.