...

GRUNDER

Grunder

Komplett grundpaket

Ska du bygga nytt hus, garage eller kanske en tillbyggnad? Då har vi grundmaterialet som behövs. Sockelelement i olika höjder, armering, cellplast, armeringsnät och diverse andra tillbehör som behövs för att lyckas.

 

Grundpaket

Läs Benders online broschyr om grunder online och kontakta oss vid offert eller frågor.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.