...
Kategori: Allmänt
Ändrade öppettider i Alvestabutiken
Publicerad: 24 October, 2023

Höstlöven börjar falla, det blir mörkare på kvällarna – och således lugnare i butiken.
Därför har vi lite ändrade öppettider i Alvestabutiken.

Observera att på fredag den 27:de oktober stänger vi tidigare i både Växjö och Alvesta.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.