...

MARKTEGEL

Marktegel

Vi är återförsäljare av marktegel från Tegelmäster

Marktegel är en beständig och vacker markbeläggning som återfinns i en uppsjö av färgval samt dimensioner. 

Tegelmästers marktegel tillverkas av lera från ett specifikt område i Tyskland för att få till dess karaktär och kvalitet. 

Marktegel tillverkas likt annan tegel av mager lera, men med den skillnad att markteglet bränns i högre temperatur för att härda teglet bättre. 
En av fördelarna med den processen är att teglet får en lägre fukthalt och blir frostbeständig.

 

 

 

Färgval Marktegel

Det finns ett stort urval av färger och storlekar med marktegel.
Ta en titt på sortimentent på Tegelmästers hemsida.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.